Ose - 55 år i faget

Rådgivande Ingeniørar og Arkitektar innan
Bygge- og Anleggsteknikk,

Arkitektur, Regulering og VVA,
Prosjektleiing og Byggeleiing,

Taksering og verdisetting av fast eigedom.

Me tilbyr også rådgivning i tidleg fase og komplett prosjektering av alle fag i samarbeid med andre høgt kvalifiserte føretak.
Ose har hovudkontor i Ørsta og underkontor i Sykkylven, Ålesund og på Nordfjordeid.
Selskapet vart etablert i 1962 og har i dag av 15 tilsette. Vi fokuserer på å skape verdiar for kundane våre og bidra til positiv samfunnsutvikling. Dette gjer vi med personleg engasjement, lokalkunnskap og fagkompetanse for å oppnå dei beste løysingane i kvart prosjekt.

Til kontora våre i Ålesund, Sykkylven, Ørsta eller Nordfjordeid søker vi:

* Planarkitekt / arealplanlegger / landskapsarkitekt

* Erfaren konstruksjonsteknisk rådgivar