Ose - 55 år i faget

Rådgivande Ingeniørar innan
Prosjektleiing og Byggeleiing,
Bygge- og Anleggsteknikk,

Arkitektur, Regulering og VVA,
Taksering og verdisetting av fast eigedom.

Me tilbyr også rådgiving i tidleg fase og komplett prosjektering av alle fag i samarbeid med andre erfarne føretak.
Ose har hovudkontor i Ørsta og bemanna underkontor i Ålesund og på Nordfjordeid. 
Selskapet vart etablert i 1962 og har no 16 tilsette. 
Me fokuserer på å skape verdiar for kundane våre og bidra til positiv samfunnsutvikling. Dette gjer me med personleg engasjement, lokalkunnskap og fagkompetanse for å oppnå dei beste løysingane i kvart prosjekt.