Ørsta Torg

Oppdragsgivar: Lannerholm Eigedomsselskap AS

Beskrivelse:
Ose Ingeniørkontor har prosjektert grunn, fundamenter og stålkonstruksjonen for Ørsta Torg. Vi har digitalisert arkitekt-teikningane for eks. og ny bygningsmasse. Vi har også reguert inn gangbru over Sjøbrauta.

Vi har brukt teikningsprogramma AutoCAD, G-Prog beskrivelse og G-Prog ramme/O. Sletten til berekningar.

TILBAKE