Ose Ingeniørkontor AS - 54 år i faget

Rådgivande Ingeniørar og Takstmenn med hovudtenester innan Bygge- og Anleggsteknikk, Grunn, Veg og VA-teknikk, Regulering og Arkitektur, Prosjektleiing og Byggeleiing, Taksering av skader og verdisetting av fast eigedom. Me kan også tilby VVS, ventilasjon og elektro-prosjektering.

– etablert 1962

Ose Ingeniørkontor AS er rådgjevande ingeniørar med hovedkontor i Ørsta og underkontor i Ålesund og Nordfjordeid. For initiativrike oppdragsgivarar på Nordvestlandet utfører me tenester innan bygg og anlegg, mellom anna kalkyler, regulering og oppmåling, taksering, prosjektering, prosjektleiing og byggeleiing. Me tilbyr også rådgivning i tidleg fase og komplett prosjektering av alle fag, samt arkitekt og tekniske anlegg i samarbeid med andre høgt kvalifiserte foretak.