Ose Ingeniørkontor AS - 54 år i faget

Rådgivande Ingeniørar og Takstmenn med hovudtenester innan Bygge- og Anleggsteknikk, Grunn, Veg og VA-teknikk, Regulering og Arkitektur, Prosjektleiing og Byggeleiing, Taksering av skader og verdisetting av fast eigedom.
Me kan også tilby VVS, ventilasjon og elektro-prosjektering.

– lokalkunnskap sidan 1962. 
Me har hovudkontor i Ørsta og underkontor i Sykkylven, Ålesund og på Nordfjordeid.
For initiativrike oppdragsgivarar på Nordvestlandet utfører me tenester innan bygg og anlegg, mellom anna kalkyler, regulering og oppmåling, taksering, prosjektering, prosjektleiing og byggeleiing. Me tilbyr også rådgivning i tidleg fase og komplett prosjektering av alle fag, samt arkitekt og tekniske anlegg i samarbeid med andre høgt kvalifiserte foretak.