OSE veks vidare! Vil du vere med?

Med bakgrunn i mange oppdragsførespurnadar og planlagt utvikling i selskapet ser me alltid etter fleire dyktige medarbeidar

send oss ein e-post på jonas@oseing.no eller slå på tråden 974 86 156

 

Arealplanleggar / planarkitekt / landskapsarkitekt

OSE er inne i en god utvikling av firmaets planmiljø og ønsker å styrke oss med ein god arealplanleggar, planarkitekt eller landskapsarkitekt. Vi ønsker å tilsett ein person som kan vere med å komplettere og vidareutvikle plangruppa.

Vi søker etter ein fagleg engasjert, kvalitetsbevisst, sjølvstendig og initiativrik medarbeidar med universitets- eller høgskuleutdanning innan arealplanlegging/arkitektur/landskap. Det er ønskeleg at søkar har minst 5 års erfaring frå planlegging/prosjektering, men søkar med anna relevant bakgrunn blir også oppmoda til å ta kontakt.
Nyutdanna eller studentar i siste del av utdanninga vil me og gjerne prate med.
God norskkunnskap og god kjennskap til norsk plansystem er ein føresetnad.

OSE tilbyr spennande arbeidsoppgåver og gode utviklingshøve innan:
- Reguleringsplanar / områdeplanar / kommunedelplanar
- Analyser og utgreiingar
- Idéutvikling / moglegheitsstudie
- Konseptutvikling / tidlegfase
- Prosjektleiing

Arbeidsstad er fortrinnsvis ved Ålesundskontoret vårt på Moa,
men for rette person kan alternativ vurderast.

For ytterlegare informasjon om stillinga ta kontakt med
arealplanleggar Bjarte Friisvold (tlf. 97489987), eller Tor-Egil Meland (tlf. 4828662)
Ring oss gjerne for en prat.

Søknad med CV, vitnemål og attestar vert å sende til bjarte@oseing.no