Ørsta-Volda Lufthamn Hovden

Miljøprosjekt med avisingsplattform og snødeponi med fordrøynings- og utskillingsanlegg for miljøfarlege væsker.
Lenging av rullebana og utvide sikkerhetsområda med omfattande overvass-anlegg, nytt sikkerhets- og lysanlegg med nye banelys og CL-lys, nye plasi, sirklingslys, hinderlys i fjella, running-rabbit-innflygingsanlegg, met-master og nødstraums-anlegg samt ny brannbilgarasje med ny brannvassframføring og oljeutskillaranlegg.

Oppdragsgivar: AVINOR

Funksjonar: Byggeleiing og tillagte Prosjektleiaroppgåver
Kontrahering og utføringsfase.

TILBAKE