Urke Kraftverk

Oppdragsgiver: Tussa Energi AS

Beskrivelse: I samband med utbygginga av Urke Kraftstasjon har vi samarbeid med Tussa Energi AS og Sivilarkitekt MNAL Knut Brekke utført byggteknisk prosjektering og teikning av kraftstasjonsbygget.

Ose Ingeniørkontor har utarbeidd: - Tilbudsbeskrivelse og teikningar inkl. arkitektfaga for stasjonsbygget.

- Utomhusplan med tilkomstveg og utløpskanal.

- Konstruksjons-/armeringsteikningar for heile stasjonsbygget inkl. forankringskloss av innløpsrør og avløp "foss".

- Leidningsplan for VA og trekkerør.

- Samanstilling av innløpsrør/kuleventil/turbin/generator/trafo.

Årsproduksjon: 30GWh Turbin: 6-stråla Pletonturbin på 9,9MW

TILBAKE