Viddal Kraftstasjon

Beskrivelse:

I samband med utbygginga av Viddal Kraftstasjon har vi samarbeid med Tussa Energi AS og Sivilarkitekt MNAL Knut Brekke utført byggteknisk prosjektering og teikning av kraftstasjonsbygget.

Ose Ingeniørkontor har utarbeidd:

- Tilbudsbeskrivelse og teikningar inkl. arkitektfaga for stasjonsbygget.

- Utomhusplan med tilkomstveg og utløpskanal.

- Konstruksjons-/armeringsteikningar for heile stasjonsbygget inkl. forankringskloss av innløpsrør og avløp "foss".

- Leidningsplan for VA og trekkerør.

- Samanstilling av innløpsrør/kuleventil/turbin/generator/trafo.

TILBAKE