Tenestene våre

Prosjektadministrasjon, Regulering og Arkitektur, Bygge- og Anleggsteknikk:

 • Rådgiving i tidlegfase, idéutgreiing
 • Kalkyler, utarbeiding av økonomisk grunnlag for byggherre-avgjersler
 • Oppmåling / kartlegging / innmåling
 • Arealplanlegging og regulering
 • Prosjektleiing, prosjektstyring og prosjekteringsleiing
 • Arkitektur og landskapsarkitektur
 • Universell utforming
 • Byggeteknikk med dimensjonering av stål-, betong- og trekonstruksjonar
 • Bygningsfysikk
 • Brann-prosjektering og rådgiving
 • Vegprosjektering, bru- og anleggsteknikk
 • Kommunalteknikk inkludert infiltrasjonsanlegg
 • Byggeleiing
 • Byggelånskontroll
 • Byggesøknadar
 • Uavhengig kontroll (UK) av prosjektering og utføring

Taksering:

 • Skadetakst
 • Skadeskjønn
 • Verditakst bolig
 • Verditakst næring
 • Landbrukstakst
 • Boligsalsrapportar
 • Naturskade